Image


Ceník Kontakt Home K stažení

GDPR
Záznam o činnostech zpracování. Čl. 30 odst1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce: Daniel Dospiva Účely zpracování: Poskytování veřejné telekomunikační sítě. Čl.6 odst. 1 pism b) GDPR - zpracování je nezbytné ke splnění smlouvy: Z důvodů fakturace a servisních zásahů. Zpracování údajů nezbytně nutné k plnění právní povinnosti. Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, bydliště, email, tel.. K údajům má přístup pouze oprávněná osoba. Výmaz osobních údajů: Účetní doklady podle zákona o účetnictví, ostatní hned po ukončení závazku. Smlouvy jsou vyhotoveny a ukládány v uzamčených prostorách bez přístupu veřejnosti. Přístup k datům v elektronické podobě je šifrován a zabezpečen hesly.
email: dospiva@napanet.cz

Platby č. účtu atd...
Daniel Dospiva Ičo:75083531
Pokud nemáte nebo jste zapomněli jméno a heslo do klientské sekce kontaktujte nás
Každý uživatel v síti má vlastní stránku s informacemi o připojení Odkaz
Číslo účtu pro platby: 51-4383970247/0100
IČO: 75083531